Aldekol DES® FFEWABO AMPHOKAL penivý

Aldekol DES® LB
Zobraziť v plnej veľkosti


Aldekol DES® LBSpýtajte sa na tento produkt

EWABO Aldekol DES LB je vysoko účinný dezinfekčný prostriedok pre oblasť výroby, opracovania a spracovania potravín živočíšneho pôvodu. Špeciálne aktívne substancie bez obsahu formaldehydov vytvárajú vhodný baktericídny účinok pri teplote okolia, alebo pri použití v chladiarňach a mraziarňach.


Chemické zloženie: Aldekol DES LB je kombináciou kvartérnych amónnych solí a aktívnych substancií.

Spôsob použitia: priestory a zariadenia bitúnkov, chladiace a mraziace zariadenia, triediace a baliace stroje, dopravné prostriedky na prepravu čerstvého mäsa, mäsových výrobkov alebo pekárenských výrobkov a iných potravín, kuchyne a k nim patriace priestory.

Spôsob dávkovania: Závisí od teploty prostredia a kontaminácie ošetrovanej plochy. Pred dezinfekciou doporučujeme umytie POLYCAR-om. Pracovné plochy je nutné po dezinfekcii umyť vodou.


big_dutchmandairypowerkraiburgewaboigebakasco